Archív značiek: vyhladavanie

Ako vyhľadať mediátora?

REGISTER MEDIÁTOROV

Register všetkých registrovaných mediátorov a mediačných centier zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx

V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ je dočasne vytvorený zoznam mediátorov, ktorí majú záujem o vykonávanie mediačných služieb v sporoch, v ktorých prebieha súdne konanie. Do tohto zoznamu môžete nahliadnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

INFORMAČNÉ CENTRUM SÚDU

Potrebné informácie o mediácii, mediátoroch a mediačných centrách získate aj v informačnom centre súdu.

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov a iné.

Následným krokom je potom osloviť mediátora či už osobne, cez telefón alebo emailom a dohodnúť si osobnú úvodnú konzultáciu u mediátora, ktorá je často bezplatná.