Archív značiek: vranov nad toplou

Ako vyhľadať mediátora?

REGISTER MEDIÁTOROV.

Register všetkých registrovaných mediátorov a mediačných centier zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle: https://www.justice.gov.sk

Vyhľadať mediátora je možné v tomto registri podľa mena a priezviska mediátora, podľa príslušnosti k súdu, evidenčného čísla a stavu , či ide o mediátora aktívneho, vyčiarknutého alebo mediátora, ktorého činnosť je pozastavená. Pomocou mapy nájdete na stránke ministerstva len mediačné centrá.

V situácii, keď Vám súd odporuči mediáciu ale vy nepoznáte meno a priezvisko mediátora, jeden zo spôsobov ako ho nájsť, je vyhľadať ho na stránke ministerstva https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator vo vyhľadávaní registra umiestnenom vľavo v dolnej časti obrazovky podľa kritéria ,,PRÍSLUŠNOSŤ K SÚDU“ a podľa kritéria ,,STAV“ – aktívny mediátor. Po zadaní týchto vyhľadávacích kritérií už len stačí zakliknúť „ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY“ a vygenerovaný zoznam nájdete vpravo.

Po vyznačení týchto kritérií sa dostanete k zoznamu mediátorov, ktorí aktívne vykonávajú činnosť mediátora v obvode súdu, ktorý je príslušný rozhodovať vo vašom prípade. Ak v tomto zozname kliknete na konkrétneho mediátora, zobrazia sa vám jeho evidenčné a najmä kontaktné údaje, sídlo kancelárie a iné.

GOOGLE

Ďalšou možnosťou je vyhľadať mediátora alebo mediačné centrum cez google vyhľadávanie. Nemusíte tu ale nájsť všetkých registrovaných mediátorov, nakoľko niektorí mediátori zverejňujú informácie v zmysle zákona len v priestoroch svojej kancelárie.

INFORMAČNÉ CENTRUM SÚDU

Potrebné informácie o mediácii, mediátoroch a mediačných centrách získate aj v informačnom centre súdu.

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov a iné.

Následným krokom je potom osloviť mediátora či už osobne, cez telefón alebo emailom a dohodnúť si osobnú úvodnú konzultáciu u mediátora, ktorá je často bezplatná.