Archív značiek: mediácia

Rodičovská dohoda v mediácii

Rodičovská dohoda nie je iba snom.

Pretože dohodnúť sa je lepšie ako ,,položiť dieťa na sudcovský stôl“.

Ak stojíte pred vážnym rozhodnutím, súdiť sa „o deti“ alebo sa pokúsiť o rodičovskú dohodu mediáciou, možno Vám uľahčí rozhodovanie, keď sa dozviete viac o tom, ako sa dá riešiť takáto ťažká životná situácia s potrebným nadhľadom a najmä, v čo najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

Vladimír Polák, sudca venujúci sa rodinnoprávnej agende na Okresnom súde v Novom Jičíne, sa k otázke uzatvárania rodičovských dohôd veľmi trefne vyjadril:

Mám za to, že pokiaľ má dieťa dvoch kompetentných rodičov, mali by o jeho osude a budúcnosti rozhodovať oni.“ *

Možno je čas položiť si otázku, na ktorú by ste donedávna pravdepodobne vedeli veľmi rýchlo odpovedať. Kto najlepšie pozná Vaše dieťa? Pred rozpadom vzťahu s Vašim partnerom alebo manželom, manželkou, by odpoveď mohla znieť. My rodičia.

Prečo sa ale za súčasnej situácie bránite tomuto záveru? Odpoveď je jednoduchá. Je za tým konflikt.

Konflikt má veľkú moc. Aj keď máme uši, prestávame počuť. Nepočujeme, že aj ten druhý túži tráviť čas s deťmi. Predtým sme to považovali za prirodzenú súčasť života ale teraz je naše vnímanie zastreté pocitmi ublíženia, straty, bolesti. Konflikt nám dokonca zahmlieva i zrak a tak prestávame vidieť ako deti trpia, keď nevidia svojho druhého rodiča a očami konfliktu vidíme, že dieťaťu je najlepšie jedine v našej prítomnosti. Čo Vám ale môže pomôcť získať potrebný nadhľad, aby ste aj pod tlakom negatívnych emócií k druhému partnerovi, konali v čo najlepšom záujme dieťaťa?

Jeden uznávaný sudca, menom Jürgen Rudolph, rodičom „súdiacim sa o deti“ vo svojej súdnej praxi často pripomínal:

Čo to vlastne robíte? Vy mi kladiete svoje dieťa na môj sudcovský stôl a vôbec sa nehanbíte? To je vaša zodpovednosť, vy o tom máte rozhodnúť.“

Je nesporné, že schopní rodičia poznajú to najlepšie blaho svojho dieťaťa. V porovnaní s rodičmi, sudca nepozná dieťa tak dobre, nemá ho tak rád a predsa rodičia žiadajú, aby o budúcnosti ich milovaného dieťaťa rozhodol práve on. Ako ale možno dosiahnuť medzi rodičmi dohodu o budúcnosti ich dieťaťa, ak medzi nimi viazne komunikácia?

Mediácie je cesta k prijateľnej RODIČOVSKEJ dohode.

Uzatvorenie rodičovskej dohody je možné dosiahnuť aj v rámci rodinnej mediácie, v ktorej rodičia za pomoci mediátora riešia všetky potrebné otázky výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu do budúcnosti tak, aby bolo zachované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a to s ohľadom na jeho najlepší záujem.

Cieľom rodinnej mediácie je dostať rodičov do diskusie.

Rodinná mediácia rozvíja medzi rodičmi dieťaťa racionálnu komunikáciu bez negatívnych emócií s cieľom dosiahnuť najlepšie blaho dieťaťa.

ČO TO VLASTNE RODIČOVSKÁ DOHODA JE?

Rodičovská dohoda je dohoda o výkone rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktorú môžu uzavrieť rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú (nie sú manželmi) alebo sú pred alebo aj po rozvode manželstva. Ak sa zmenia pomery, súd môže už schválenú rodičovskú dohodu zmeniť.

Rodičovskú dohodu je ale potrebné po jej uzavretí predložiť súdu na schválenie za účelom zabezpečenia jej vykonateľnosti.

Ak súd dospeje k záveru, že rodičovská dohoda je v súlade so zákonom a v najlepšom záujme dieťaťa, rodičovskú dohodu prednostne schváli, v opačnom prípade sám rozhodne autoritatívnym rozhodnutím.

V prípade rozvodu manželstva sa rodičovská dohoda stane súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva.

V rodičovskej dohode si rodičia môžu aj za pomoci mediátora dohodnúť podmienky výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a to najmä otázku:

    • zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov,

    • zastupovania maloletého dieťaťa a správy jeho majetku,

    • styku, teda stretávania sa rodiča s maloletým dieťaťom,

    • výšky výživného a iné.

PREČO JE MEDIÁCIA OBZVLÁŠŤ VHODNÁ PRI KONFLIKTOCH RODIČOV?

V prípade potreby úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, napriek nefungujúcemu partnerskému alebo manželskému vzťahu, tieto osoby ostávajú rodičmi po zvyšok svojho života a preto by dohoda mala byť pre nich prioritou.

*Viac informácií môžete získať v českých Lidových novinách z 28.11.2016 v článku „Kdo se nedohodne, nemá rád své díte“.