fbpx

ONLINE MEDIÁCIA

Šetrí čas i peniaze a zachováva korektné vzťahy.

DOSTUPNÁ AKTUÁLNE LEN PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO.

Využite možnosť riešiť Váš právny problém, konflikt, z pohodlia domova. Ako? Za pomoci mediátora s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie (cez telefón, email alebo videohovor). Urobte už dnes prvý krok a vyplňte online žiadosť o začatie mediácie.

Podanie žiadosti je BEZPLATNÉ a NEZÁVÄZNÉ.


ONLINE ŽIADOSŤ O ZAČATIE MEDIÁCIE


Ak je strán sporu viac, uveďte prosím ich kontaktné údaje do poznámky (minimálne adresu).

Podmienky poskytovania (pred)mediačných služieb na diaľku a poučenie o právach spotrebiteľa

Zásady ochrany osobných údajov

Cenník MEDIÁCIE

* Podanie online žiadosti o začatie mediácie je nezáväzné a bezplatné. Spoplatňuje sa až predmediačná činnosť. Podmienkou začatia predmediačnej činnosti mediátorkou je úhrada poplatku 38 EUR za predmediačnú činnosť na bankový účet mediátorky. Údaje k platbe mediátorka zašle žiadateľovi emailom spolu s oznámením, že spor je vhodný na mediáciu a že ho k mediácii prijíma. Po úhrade platby mediátorka začne predmediačnú činnosť. Ak vec nie je k mediácii vhodná alebo mediátorka vec k mediácii neprijíma, uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi emailom.

V cene predmediačnej činnosti je zahrnuté: prevzatie a preštudovanie prípadu, výzva druhej sporovej strane k mediácii, náklady administratívy, mimo objasnenia výhod a účelu mediácie mediátorkou v tej ktorej veci, ktoré je bezplatné.

Po ukončení predmediačnej činnosti mediátorka zašle žiadateľovi emailom SPRÁVU Z PREDMEDIAČNEJ ČINNOSTI o jej priebehu, ktorú je možné predložiť súdu (s výsledkom napr. že druhá strana súhlasí s mediáciou alebo že druhá strana sa odmieta dohodnúť atď.) s ďalším postupom.


Mediácia je cesta k dohode