Kontakt

​Mgr. Veronika Moskaľová, mediátorka

zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1837

M: 0918 576 893 

E: mediator@www.dohodnisa.sk

Sídlo kancelárie: M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou

Korešpondenčná adresa a miesto podnikania: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou

IČO: 51 834 332 / DIČ: 1121158533 / Neplatca DPH

Bankové spojenie: mBank

IBAN: SK27 8360 5207 0042 0660 6639

SWIFT: BREXSKBX

Konzultačné hodiny
Pondelok 13:30 – 17:00
Utorok 13:30 – 17:00
Streda 13:30 – 17:00
Štvrtok 13:30 – 17:00
Piatok dohodou

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE FORMULÁR
Ak máte záujem objednať sa na bezplatnú úvodnú konzultáciu u mediátorky* alebo máte inú otázku ohľadom mediácie, môžete za týmto účelom využiť aj nasledovný formulár.

Na bezplatnú úvodnú konzultáciu u mediátorky sa môžete objednať aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky, osobne v kancelárii mediátorky alebo písomnou cestou.

* Úvodná konzultácia u mediátorky je bezplatná. Trvá max. 30 minút. Jej účelom je objasniť možnosti mediácie a posúdiť vhodnosť prípadu na mediáciu.