Formulár

Ak máte záujem objednať sa na bezplatnú úvodnú konzultáciu u mediátorky* alebo máte inú otázku ohľadom mediácie, môžete za týmto účelom využiť aj nasledovný formulár.


Na bezplatnú úvodnú konzultáciu u mediátorky sa môžete objednať aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky, osobne v kancelárii mediátorky alebo písomnou cestou.

* Úvodná konzultácia u mediátorky je bezplatná. Trvá max. 30 minút. Jej účelom je objasniť možnosti riešenia sporu mediáciou, posúdiť vhodnosť prípadu na mediáciu a oboznámiť sa so stanoviskom mediátorky o prijatí resp. neprijatí sporu na mediáciu.