fbpx

Máte s niekým spor?

Predtým ako sa rozhodnete súdiť, skúste mediáciu. Spory možno riešiť aj mimosúdne. Mediáciou. Šetrite čas, peniaze a zachovajte korektné vzťahy.​

Mediácia ako prvý krok

Pokúšali ste sa dohodnúť a nešlo to? Nevzdávajte to!  Vyjednávanie o dohode za pomoci mediátora prebieha na profesionálnej úrovni, s použitím overených mediačných techník. Mediátor je odborník na komunikáciu, riešenie konfliktov a pozná právnu stránku veci.

Mediácia a súd

Ak sa chcete vyhnúť súdnej bitke alebo uniknúť tej, v ktorej už ste, efektívnym riešením je mediácia. Pre mediáciu sa môžu rozhodnúť strany / účastníci súdneho konania. Mediáciu môže odporúčiť aj súd, ak je možná a účelná.

Mediácia je vhodná

Prečo ísť do mediácie?

Pozrite si krátke 1 – minútové video o výhodách mediácie.

Spokojní klienti

"Všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté po rozvode. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným."
Juraj
okr. Sobrance
"Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom a v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá nám bola s bratom darovaná. "
Jana
Vranov nad Topľou
"Profesionalita, promptnost, uspech! Dakujem."
Silvia
Bratislava
"Dohodli sme si úspešne plán ako sa budeme starať o deti v striedavej starostlivosti. Súd nám dohodu do mesiaca schválil. Som spokojný s mediáciou."
Jaroslav
okr. Vranov nad Topľou

Výhody mediácie

Nízke finančné náklady

Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené nižšie.

Vrátenie súdnych poplatkov

Ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

Rýchlosť a časová úspora

V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania.

Dobrovoľnosť

Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých „sporových“ strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

Dôvernosť

Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

Menší psychický otras

Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.

pre okresy VT, TV, MI, HE, SO