fbpx

ŤAŽÍ VÁS SPOR?

Riešte právne problémy mimosúdne. Mediáciou.

Využite už dnes úvodnú konzultáciu, ktorá je u mediátorky Mgr. Veroniky Moskaľovej bezplatná.


ČO JE MEDIÁCIA?  Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Cieľom mediácie je uzatvoriť právne záväznú dohodu, prijateľnú pre obe strany.


Mediácia ako prvý krok

Pokúšali ste sa dohodnúť a nešlo to? Nevzdávajte to!  Vyjednávanie o dohode za pomoci mediátora prebieha na profesionálnej úrovni, s použitím overených mediačných techník. Mediátor je odborník na komunikáciu, riešenie konfliktov a pozná právnu stránku veci.

Mediácia a súd

Ak sa chcete vyhnúť súdnej bitke alebo uniknúť tej, v ktorej už ste, efektívnym riešením je mediácia. Pre mediáciu sa môžu rozhodnúť strany / účastníci súdneho konania. Mediáciu môže odporučiť aj súd, ak je možná a účelná.


Mediácia je vhodná

PREDMET SPORUCIEĽ → uzatvoriť DOHODU O MEDIÁCII:
Výživnédohoda o výške výživného, o znížení / zvýšení výživného
Rozvoddohoda rodičov (o osobnej /striedavej starostlivosti o maloleté dieťa, o výživnom, o stretávaní druhého rodiča s mal. dieťaťom, o zastupovaní a správe majetku mal. dieťaťa a iné)
Zaopatrenie rodičovdohoda o zaopatrení rodičov v starobe a prípadnom prevode nehnuteľností
Vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode)dohoda o vyporiadaní BSM / pohľadávok manželov po rozvode
Spoluvlastníctvodohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva / prevod spoluvlastníckych podielov a iné
Vlastnícke sporydohoda o priebehu hranice susedných pozemkov a iné
Dlhydohoda o splátkovom kalendári a uznaní dlhu a iné
a iný predmet sporu, ktorý mediátorka po konzultácii zváži, či je vhodný alebo nie je vhodný na mediáciu

Prečo ísť do mediácie?

Pozrite si krátke 1 – minútové video o výhodách mediácie.

Spokojní klienti

„Všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté po rozvode. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným.“


Juraj, okr. Sobrance


„Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom a v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá nám bola s bratom darovaná. „


Jana
Vranov nad Topľou


„Dohodli sme si úspešne plán ako sa budeme starať o deti v striedavej starostlivosti. Súd nám dohodu do mesiaca schválil. Som spokojný s mediáciou.“


Jaroslav
okr. Vranov nad TopľouVýhody mediácie

1. Nízke finančné náklady

Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s ním spojené nižšie.

2. Vrátenie súdnych poplatkov

Ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

3. Rýchlosť a časová úspora

V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania.

4. Dobrovoľnosť

Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých „sporových“ strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

5. Dôvernosť

Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

6. Menší psychický otras

Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.

FACEBOOK

2 years ago

Novinka zo sveta mediácie🔜 Cca od marca 2022 bude možné využiť bezplatnú mediáciu na viacerých súdoch vrátane Okresného súdu Vranov nad Topľou a OS Humenné👏 Prečítajte si viac: ... See more

Mediácia je cesta k dohode