Máte s niekym spor? Riešte ho mimosúdne.

Urobte už dnes prvý krok. Využite pomoc mediátora. Mediácia je rýchla, diskrétna a ekonomická.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej strany pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediátorka a právnička Mgr. Veronika Moskaľová je zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1837.

Bezplatná úvodná konzultácia

Výber spôsobu konzultácie s mediátorkou je na Vás. Telefonicky, emailom alebo osobne. 

V rámci nej Vám mediátorka ochotne objasní možnosti a výhody riešenia sporu mediáciou. 

0918 576 893

mediator@dohodnisa.sk

RODINNÉ SPORY

Rozvod, výživné, starostlivosť o deti, vyporiadanie majetku po rozvode (BSM), súžitie, zaopatrenie rodičov a iné

OBČIANSKE SPORY

spoluvlastnícke a nájomné vzťahy, spory z darovania, vecné bremená, spory zo zmlúv, náhrada škody, susedské spory a iné

PRACOVNÉ SPORY

neplatná výpoveď, nezaplatenie mzdy, pracovné úrazy, personálne otázky, mobbing, bossing a iné

OBCHODNÉ SPORY

spory zo zmlúv obchodného charakteru, odberateľsko - dodávateľské spory, pohľadávky a záväzky a iné

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany. Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Obvyklým výsledkom mediácie je mediačná dohoda, ktorá je konsenzom všetkých osôb zúčastnených na mediácii, je jasne formulovaná, zrozumiteľná, vykonateľná a prijateľná pre všetky strany.

Mediačná dohoda je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch: manželských, partnerských a rodinných, susedských, občianskoprávnych, pracovnoprávnych a v sporoch, ktoré vznikajú v obchodných záväzkových vzťahoch. 

Mediátorka neposkytuje mediačné služby v sporoch spotrebiteľských  a vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní.

Mediátor vykonáva v spore mediáciu, ak sa na ňom strany dohodnú. Je v každom spore nestranný, nezastupuje ani jednu zo sporových strán, vďaka čomu je schopný vnímať potreby a záujmy oboch strán.  Mediátor ovláda aj právnu stránku veci.

Mediátor zodpovedá za mediačný proces, nie za výsledok mediácie. Strany preberajú zodpovednosť za výsledok mediácie, teda či k uzavretiu dohody dôjde.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych fáz a súborov mediačných techník uľahčujúcich riešenie konfliktu. 

Mediácia sa môže uplatniť všade tam, kde sú strany ochotné riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou a kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a ich záujmom je udržať tento vzťah aj do budúcna. Napríklad členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší.

Mediácia nie je vhodná v prípadoch, keď sa jedná o konflikty spojené s násilím (napr. domáce násilie), pri ktorých sú predmetom základné ľudské práva a ústavné práva, pri osobách dlhodobo závislých (napr. na liekoch, omamných a psychotropných látkach), prípadne so psychickými poruchami, medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti alebo ak sa jedná o dlhodobé hlboké vzťahové krízy.

Ušetrite čas a peniaze

Vyhnite sa súdnemu systému

Hľadajte flexibilnejšie riešenia

Doprajte si čas na dohodu! Počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú.

V roku 2019 mediátorka pomohla:

1
RODIČOM
1
DEŤOM
1
EXMANŽELOM
1
SPOLU-VLASTNÍKOM
1
Kupujúcim
1
PREDÁVAJÚCIM

ČO hovoria Účastníci mediácie?

Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom. Taktiež mi pomohla získať potrebné doklady k hypotekárnému úveru, v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnositi, ktorá nám bola s bratom darovaná. Veľmi oceňujem aj to, že sa p. Moskálová bola ochotná s nami stretnúť aj po pracovnej dobe a všetko sme prispôsobili našim možnostiam. Je skvelé , že takúto kanceláriu vo Vranove máme 🙂
Jana
okres Vranov n/T
Profesionalita, promptnosť, úspech! Ďakujem.
Silvia
Bratislava
PO VYPORIADANÍ MAJETKU PO ROZVODE: Zatiaľ všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným.
Juraj
okres Sobrance

FACEBOOK NOVINKY

27/03/2020

Pozdravujem vás všetkých! Verím, že ste zdraví a v bezpečí. Chcem vás zároveň informovať, že mediačná poradňa mesta Vranov nad Topľou dnes bude fungovať na telefóne.📳 0918 576 893
#vranov #novinka #poradna #mediacia #zostandoma #zachranmeslovensko #nosmerusko

kONTAKT

  • 0918 576 893
  • mediator@dohodnisa.sk
  • Kancelária: M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, I. posch.
  • Korešpondencia: Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou