MÁTE SPOR? UROBTE UŽ DNES PRVÝ KROK.

VYUŽITE POMOC MEDIÁTORA. MEDIÁCIA JE RÝCHLA, DISKRÉTNA A EKONOMICKÁ

Ak sa chcete vyhnúť súdnej bitke alebo uniknúť tej, ktorú už máte, prípadne inému konfliktu, efektívnym RIEŠENÍM JE MEDIÁCIA.

Mediácia predstavuje mimosúdny spôsob riešenia sporu, kde strany pomocou tretej neutrálnej osoby mediátora riešia svoj spor vzájomnou dohodou, prijateľnou pre obe strany.

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie.

Čítaj viac


NOVINKY

13/07/2019

Ste za rodičovskú dohodu v súvislosti s výkonom rodičovských práv a povinností alebo zvažujete, aby o vašich deťoch rozhodol súd? Tu je názor uznávaného sudcu, ktorý prináša na vec iný pohľad. Mediácia je cesta k rodičovskej dohode.

Rodičům jsem mnohdy říkal: „Co to vlastně děláte? Vy mi pokládáte své dítě na můj soudcovský stůl, a vůbec se nestydíte? To je vaše odpovědnost, vy o tom máte rozhodnout.” Rodiče jsou někdy bezmocní, to si musí ... See more

„Jmenuji se Jürgen Rudolph a jsem opatrovnický soudce. Já jsem nikdy nechtěl být opatrovnický soudce, musel jsem ale, protože jsem se po mnoha jiných štacích dostal k soudu, u kterého jsem chtěl zůstat. Po reformě zákona o dítěti ale nikdo nechtěl dělat rodinné právo a tak jsem to dostal jako nejmladší soudce z moci prezidijního rozhodnutí starších soudců. Dneska jsem šťastný, že jsem tuto činnost mohl dělal. Nevěděl jsem, že existuje soudní činnost s ... See more

Kto rozhoduje o mediácii?

Pre mediáciu sa môžu dobrovoľne rozhodnúť sporiace sa strany, osoby nachádzajúce sa v konflikte.

Ak je to možné a účelné, súd stranám odporúči, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

Spory v mediácii

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou v sporoch: manželských, partnerských a rodinných, susedských, občianskoprávnych, obchodných záväzkových, pracovnoprávnych

Mediačné služby nie sú poskytované mediátorkou: v spotrebiteľských sporoch, vo veciach, ktoré sú prejednávané  v trestnom konaní

Chcem sa dozvedieť viac

Výsledok mediácie

Strany sporu majú kontrolu nad procesom riešenia sporu ako aj nad jeho výsledkom. Obvyklým výsledkom mediácie je dohoda, ktorá je záväzná pre všetky osoby zúčastnené na mediácii.

Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať dohoda formu exekučného titulu.

Počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú.

V prípade ak mediačné konanie neviedlo k uzavretiu dohody, veriteľ nestráca nárok na uplatnenie si svojho práva na súde.

Chcem sa dozvedieť viac

 

 UŠETRITE

Mediácia je v porovnaní s celým súdnym procesom, nákladmi na súdne poplatky a právne služby, menej nákladná. Trvanie mediačného procesu sa počíta na dni a týždne, ťažšie spory niekedy na mesiace. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť  výslednú mediačnú dohodu dokonca už aj po niekoľkých hodinách.

UDRŽTE SI DOBRÉ VZŤAHY

Vzhľadom k tomu, že mediácia je v zásade založená na spolupráci, členovia rodiny, spolupracovníci, susedia, obchodní partneri a ďalší môžu riešiť konflikty vzájomne prijateľným spôsobom.

VYHNITE SA SÚDNEMU SYSTÉMU

Majte sami kontrolu nad procesom riešenia Vášho sporu ako aj nad jeho výsledkom.

Mediácia je v mnohých prípadoch možná aj vtedy, ak sa už súdite.

ZACHOVAJTE DÔVERNOSŤ

Väčšina súdnych procesov prebieha verejne. Informácie, získané v priebehu mediácie sú dôverné. Je to užitočné na ochranu obchodného tajomstva a iných citlivých informácii.

Strany sporu nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

HĽADAJTE FLEXIBILNÉ RIEŠENIA

Podmienky mediačnej dohody sa s väčšou pravdepodobnosťou budú viac plniť ako podmienky nastavené v autoritatívnom súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.

Bezplatná mediačná poradňa mesta Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý posledný piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu.

V mediačnej poradni mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení právneho sporu alebo iného osobného KONFLIKTU v rodine, so susedom, obchodným partnerom či zamestnávateľom. Mediačná poradňa začne svoju činnosť dňa 28. júna 2019.

TERMÍNY MEDIAČNEJ PORADNE VRANOV N/T
ROK 2019: 28.6 / 26.7 / 30.8 / 27.9 / 25.10 / 29.11 / 27.12

Bezplatná mediačná poradňa obce Sačurov

Sačurov

Obec Sačurov v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať prvý polrok každý tretí piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch SKC Sačurov na prízemí v zasadačke.

V mediačnej poradni mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení právneho sporu alebo iného osobného KONFLIKTU v rodine, so susedom, obchodným partnerom či zamestnávateľom. Mediačná poradňa začne svoju činnosť dňa 21. júna 2019.

TERMÍNY MEDIAČNEJ PORADNE SAČUROV
ROK 2019: 21.6. /  19.7. / 16.8. / 20.9. / 18.10. / 15.11.

2100total sites visits.